Įkelta svetainių:
Viso:
777
Laukia patvirtinimo:
11

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

       1992 m. Europos Sąjungoje buvo nustatyta energijos vartojimo ženklinimo sistema (direktyva 92/75/EC). Etiketėje vartotojui turi būti aiškiai pateiktos buitinių prietaisų (šaldytuvų, skalbimo mašinų, indaplovių ir t.t), lempučių, transporto priemonių pagrindinės energijos suvartojimo savybės. Energijos vartojimo efektyvumo klasė žymima - nuo A iki G klasės. A klasė parodo mažiausią energijos suvartojimą, G – didelį ar net labai didelį energijos suvartojimą. Etiketė taip pat suteikia kitą naudingą informaciją klientui, padeda pasirinkti tarp skirtingų modelių. Be to, ši informacija turi būti pateikta kataloguose ir interneto svetainėse, kuriose parduodami gaminiai turintys energijos suvartojimo etiketes.

 

       Informacija etiketėje suskirstyta mažiausiai į keturias grupes:

 

       Naujausio tipo etiketėse galime pamatyti naują žymėjimą - mažiausią energijos suvartojimą parodo A+++, A++ ir A+, didžiausią D (kai kuriais atvejais iki G).

 

 

       Nuo 2010 metų įsigaliojo naujos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (2010/30/ES). Nauja direktyva apima ne tik buitinius prietaisus, bet ir praplečia reglamentą dėl pramoninės ir komercinės paskirties prietaisų bei įrangos, taip pat produktų, kurie patys nesuvartoja energijos, bet gali turėti reikšmingą tiesioginį ar netiesioginį poveikį energijos suvartojimui. 2010 metų tipo etiketėse informacijos pateikimui gamintojai gali naudoti ne tik žodžius ar simbolius, o ir piktogramas, tai sudaro sąlygas naudoti vieną etiketę parduodant prekę skirtingose šalyse.

 

       Prietaisai ir įrenginiai, kuriuose nurodomas energijos suvartojimo ženklinimas:

       Automobilių pramonėje galime išskirti dviejų tipų energijos vartojimo ženklinimo lenteles:

       Automobiliui šioje etiketėje tai nėra energijos vartojimo efektyvumo, o anglies dioksido išmetimas gramais vienam kilometrui. Etiketėje taip pat galime matyti sekančią informaciją:

       Automobilių padangų energijos vartojimo efektyvumo etiketė.

       Nors padangos tiesiogiai nesuvartoja energijos, bet turi netiesioginį poveikį energijos suvartojimui t.y. kuro sąnaudoms. Tai pasireiškia dėl technologinių padangų gamybos ypatumų – kordo, gumos minkštumo ir protektoriaus piešinio.

 

         Nuorodos: